Ftohja është hapur çdo javë të    mërkurën 14:30-17:30                  E premte 18:30-22:30.                                               Mund të na arrini nëpërmjet Whatsapp dhe Tel në 0792653033 (Ivo "Quasi" Kuster") ose 0754293550 (Anke Terzioglu)

Përkthimet janë aktualisht vullnetare në machining . Faleminderit për durimin tuaj .